2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI STAJ DUYURUSU

Harita Bulunamadı

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi

SHMYO Staj Yönergesi

*Staj Başvuru Duyurusu

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Staj Duyurusu

Staj başvurusu yapacak olan öğrencilerimizin aşağıda verilen bilgileri dikkatli bir şekilde okuduktan sonra işlemleri başlatmaları hata yapmamaları açısından önemlidir.

***Stajlarını Ankara Üniversitesine Bağlı Hastanelerde (Cebeci ve İbn-i Sina) yapmak isteyenlerin 28.04.2017 tarihine kadar öğrenci işlerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Cebeci ve İbn-i Sina Hastaneleri Başvurusu için gerekli belgeler;

  1. Form 03 Staj Başvuru Formu (İletişim Bilgileri Formu) 1 Adet
  2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi  1 Adet
  3. Müstehaklık Belgesi 1 Adet
  4. Öğrenci Kimlik Fotokopisi 1 Adet

Stajla İlgili İşlem Basamakları:

A. Staj Başvurusu Sırasında Yapılacak İşlemler :

1- Öğrenciler staj yapmak istedikleri sağlık kurumuna dilekçe ile başvurur.

(Bkz:1-Staj Yeri Başvuru Dilekçe Örneği Form 01 Kurum dışı staj yeri başvuru dilekçesi

1a- Stajı kurum tarafından onaylanan öğrenci Staj Yerinden okula hitaben yazılan dilekçe örneğini (Form 02) Yüksekokulumuza teslim edilecektir.

(Bkz:2-Staj Yeri Kabul Formu Form 02 Staj Yeri Kabul Formu

2- Öğrenci Form 02 ile birlikte İletişim Bilgileri Formu da

(Bkz: İletişim Bilgileri  Form 03) doldurulmalıdır.

***Formların eksiksiz ve hatasız olarak doldurulması, özellikle staj sigortası işlemlerinin yürütülebilmesi için önemlidir (Yüksekokulumuza formların aslı teslim edilecektir).

3- Tek sayfa üzerine öğrenci ve özel kimlik belgelerinin arkalı önlü fotokopileri çektirilecektir.

4- Tüm formların ve Kimlik Belgesi fotokopisinden 1 (bir) nüsha hazırlanacaktır.

5- Staj takviminde belirtilen tarihte staj yapacak öğrenci listeleri Yüksekokulumuz web sayfasında ilan edilecektir. İlan edilen liste dışında staj yapmak sigorta kanunu gereği yasal olmadığı için değerlendirmeye alınmayacaktır.

6- Staja başlamadan önce Yüksekokulumuzdan sigortalı işe giriş bildirgenizi alıp staj yerine teslim etmeniz gereklidir. Bu belgeyi staja başlamadan 3 (üç) gün önce öğrenci işleri bürosundan teslim alabilirsiniz.(Uzaktan Eğitim Öğrencilerine ait işe giriş bildirgeleri staj yaptıkları birimlere posta yoluyla gönderilecektir.)

B. Staj sırasında yapılacak İşlemler;

7- Staja başlandığında,

Staj Değerlendirme Formu (Form 04) (Staj yürütücüsünün ve Kurum amirinin ıslak imzaları olmalıdır. Staj değerlendirme notu, staj yürütücüsü tarafından verilmelidir.)

ve

Staj Devam Çizelgesi (Form 05) Staj yürütücüsüne verilecektir.

8- Sağlık kurumundaki Staj Yürütücüsü; Staj Devam Çizelgesinde öğrenciye günlük imza attırmak suretiyle devam durumu takip edecektir. (Bu çizelge staj yürütücüsünün denetiminde olmalıdır).

9- Staj Dosyası (Form 06çıktı alınarak ilgili kısımlar doldurulacaktır. Staj eğitimi süresince yapılan çalışmalar rapor edilecektir. Rapor, yapılan çalışmaları ve bu konuda gerekli bilgiyi kapsamalıdır. Dosyanın ilgili yerlerinde staj yürütücüsünün mutlaka imza ve mührü olmalıdır.

C. Staj Bitiminde Yapılacak İşlemler;

10- Staj eğitimi bitiminde sağlık kurumu onaylı Staj Değerlendirme Formu(Form 04) (kapalı mühürlü zarfla kurumdan elden alınabilir veya kurum bunları Yüksekokulumuza kendisi gönderebilir) ve hazırlanan staj devam çizelgesi (Form 5) ve  staj dosyası (Form 06), staj takviminde ilan edilen tarihe kadar elden veya posta/kargo yoluyla Yüksekokulumuz staj komisyonuna iletilecektir. Postada oluşabilecek kayıp-gecikme problemlerinden öğrenci sorumludur.

11- Staj Program Koordinatörü staj dosyasını inceleyerek Kabul yada Red kararı verecektir. Koordinatör gerek duyarsa öğrenciyi mülakata çağırarak staj dosyasını değerlendirebilecektir.

Değerlendirme sonuçları Öğrencinin sınav sonucunda (Öğrenci Kampüs Bilgi Sisteminde) Geçti ise (G1) Kaldı ise (K) olarak gözükecektir.

 

About Ayhan Şahin

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Web Yöneticisi