Psikolojik Danışmanlık

Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu’nda psikolojik danışmanlık hizmetleri klinik psikoloji alanında uzman Doç. Dr. Gülbahar Baştuğ tarafından verilmektedir. Başvuru sorununun belirlenip değerlendirilmesi için ilk görüşme yapılır. İlk görüşmede psikolojik yardım talebi ile başvuran öğrencinin ifade ettiği sorun alanı dinlenip bu sorunun oluşmasında etkili olan faktörler belirlenip terapötik amaçlar saptanır. Eğer öğrencinin sözünü ettiği sorunlar psikiyatrik müdahaleyi gerektiriyorsa üniversitemizin psikiyatri polikliniğine de yönlendirilebilir. Terapötik amaçlar karşılıklı olarak belirlendikten sonra uygun psikolojik müdahale planı üzerinde ortak karar verilir. İlk görüşmede ayrıca sonraki randevu ve seanslar hakkında bilgi verilir.

Bireysel terapi seansları yaklaşık 50 dakika ve haftada bir olmak üzere yapılandırılır. Seanslarda gizlilik ilkesi başta olmak üzere diğer etik kurallara da uyulur ve bu konuda öğrenci bilgilendirilir.  

Birim Personeli:
Doç Dr. Gülbahar BAŞTUĞ / Psikolojik danışmanlık saatleri Pazartesi 11:00 – 14:00 arasıdır.

İletişim: Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Tel:0 312 357 32 42 – 6640
E-mail: bbastug@medicine.ankara.edu.tr