Akademik Personel

dfa037a53e121ecc9e0926800c3e814e_3

Prof. Dr. Serap ALSANCAK

Uzmanlık Alanı: Protez ve Ortez, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

e-posta: alsancak@ankara.edu.tr

 
——————————————————————————————

Öğr. Gör. Dr. Buket  ALTINOK

Uzmanlık Alanı: Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik

e-posta: baltinok@ankara.edu.tr

—————————————————————————————–

fe4b8556000d0f0cae99daa5c5c5a410_1

Öğr. Gör.Yük. Müh. Haydar ALTINKAYNAK (Emekli öğretim elemanı)

(40/a maddesi ile görevlendirme)

Uzmanlık Alanı: Protez ve Ortez, Makina Mühendisliği

e-posta: haltinkaynak@ankara.edu.tr

——————————————————————————————

8526e0962a844e4a2f158d831d5fddf7_3

Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Uzmanlık Alanı: Teorik Katı Hal Fiziği

e-posta: bboyacioglu@ankara.edu.tr

—————————————————————————————–

cdbc9bca0a9fd93852571cced0089c4d

Doç. Dr. Yasemin G. İŞGÖR

Uzmanlık Alanı: Temel ve Tıbbi Biyokimya, Kimya.

e-posta: isgor@ankara.edu.tr

—————————————————————————————–

 

Doç. Dr. Gülbahar BAŞTUĞ

Uzmanlık Alanı: Klinik Psikoloji

e-posta: bbastug@medicine.ankara.edu.tr

—————————————————————————————–
43c656628a4a479e108ed86f7a28a010_3

Yrd. Doç. Dr. Perihan ŞENEL TEKİN

Uzmanlık Alanı: Sağlık Kurumları Yönetimi

e-posta: ptekin@ankara.edu.tr

——————————————————————————————
a1b63b36ba67b15d2f47da55cdb8018d_9

Öğr. Gör. Dr. Senem GÜNER

Uzmanlık Alanı: Protez ve Ortez, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

e-posta: sguner@ankara.edu.tr

——————————————————————————————

Murat KILIÇ-1

Öğr. Gör. Dr. Murat KILIÇ

Uzmanlık Alanı: Toksikoloji, Biyoloji.

e-posta: mrtkilic@ankara.edu.tr

——————————————————————————————

56f0b515214a7ec9f08a4bbf9a56f7ba_1

Öğr. Gör. Uzm. Gökhan AYTEKİN

Uzmanlık Alanı: Biyoistatistik

e-posta: gaytekin@ankara.edu.tr

——————————————————————————————

f1e5284674fd1e360873c29337ebe2d7

Öğr. Gör. Uzm. Aysel KÖKSAL

Uzmanlık Alanı: Sağlık Kurumları Yönetimi

e-posta: akoksal@ankara.edu.tr

—————————————————————————————

Öğr. Gör. Uzm. Enver GÜVEN

Uzmanlık Alanı: Ortopedik Protez Ortez

e-posta: enverguven@ankara.edu.tr

—————————————————————————————

Öğr. Gör.Yük. Müh. Ali Koray ÖZGÜN

Uzmanlık Alanı: Ortopedik Protez Ortez, Makina Mühendisliği

e-posta: kozgun@ankara.edu.tr

—————————————————————————————

Öğr. Gör. Uzm. Osman Furkan ERGÜN

Uzmanlık Alanı: İlk ve Acil Yardım

e-posta: fergun@ankara.edu.tr, frknergn88@gmail.com

—————————————————————————————

Öğr. Gör. Uzm. Nurhan BİNGÖL

Uzmanlık Alanı: İlk ve Acil Yardım

e-posta: nbingol@ankara.edu.tr

——————————————————————————–

 

 

 

 

Doç.Dr.Özge ÖZDEMİR (40/d kapsamında görevlendirme)

Uzmanlık Alanı:

e-posta: ocaptuk@yahoo.com