Ortopedik Protez ve Ortez

Programın Amacı ve Eğitimin Süresi:

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ortopedik Protez ve Ortez programında verilen eğitimle değişik nedenlerle kollarını veya bacaklarını kaybeden bireylere bu organlarının işlevsel veya estetik olarak yerine geçen  protezleri yapabilecek, kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren bozukluklarda kol, bacak ve gövdenin  işlevselliğini sağlamak, bu vücut bölümlerini düzeltmek, desteklemek veya hareketsiz bırakmak amaçlarına hizmet eden ortezleri atölye ekipmanlarını kullarak yapabilecek yeterliliğe sahip sağlık teknikerlerini yetiştirmek amaçlanır. Mezunlar uzuv protezleri, gövde korseleri, kısa ve uzun yürüme cihazlarını bizzat ölçü alıp yaparlar.

Dünyanın birçok ülkesinde 4 yıllık lisans düzeyinde eğitimin verildiği (İngiltere, Fransa, Almanya, Avustralya, Tayland, Tanzanya, El Salvador, Hindistan gibi)  Protez-Ortez alanındaki eğitim, ülkemizde 2 yıllık ön lisans düzeyinde meslek elemanı yetiştirmeye yönelik olarak planlanmış, başlatılmış ve yürütülmektedir.

Sürekli gelişen ve teknolojik gelişmelere kendini yenileyen bir dal olması sebebiyle alanda sağlık teknikerinin yanı sıra alanda profesyonel ve araştırmacı özellikleri barındıran lisans eğitimi almış Prostetist Ortotistlere olan gereksinim her geçen gün artmaktadır.

Programa Giriş:

Yüksekokulun Ortopedik Protez ve Ortez programına Meslek Liselerinin Ortopedik Cihaz ve Protez, Biyomedikal Teknoloji ve Tıp Elektroniği bölümlerinden mezun olanlar sınavsız olarak girebildikleri gibi Yüksek Öğretim Giriş Sınavı (YGS-2 Sayısal: Matematik %30, Fen %40, Türkçe %20 ve Sosyal %10) puanı ile de yerleştirme yapılmaktadır.

Programda Yeralan Dersler ve İçerikleri:

Ortopedik Protez ve Ortez programı öğrencileri 2 yıl süren eğitimleri boyunca sağlık teknikerinin bilmesi gereken deslerle birlikte meslek derslerini teorik ve Protez ve Ortez laboratuvarlarında yoğun uygulama şeklinde alırlar.  Yüksekokul tarafından uygun görülen Protez ve Ortez  Yapım ve Uygulama Merkezleri  atölyelerinde her yılın sonunda stajlarını toplam 40 iş günü yaparlar. Erasmus hareketliliğ çerçevesinde yurtdışında staj yapacak öğrenciler bu programın ön gördüğü koşulları sağlamak koşulu ile yurt dışında staj yaparlar.

Mezunların Unvanları ve Çalışma Alanları:

Yeterli teorik ve uygulama bilgisi ile yetişen öğrencilere, ön lisans diploması ve Ortopedik Protez ve Ortez programından mezun Sağlık Teknikeri unvanı verilir.  Mezunlar devlet üniversite ve özel hastanelerin protez ve ortez yapım ve uygulama laboratuarları/merkezlerinde, aksam üretimi yapan merkezlerde ve  hazır ortez satışı yapan birimlerde çalışırlar.

 

Mezunların Çalışma Prensipleri ve Sorumlulukları:

Reçete doğrultusunda ekip elemanlarının (hekim, fizyoterapist varsa prostetist ortotist, mühendis gibi) görüşlerini de alarak yapım işlemine başlaması, atölye koşullarını, atölye ekipmanlarının kullanımını iyi bilmesi ve hasta mahremiyeti ve hijyene özen göstermesi, hastalararası dil, din, ırk ayrımı gözetmemesi,  ölçü alma, model işleme, döküm, aksam tespiti ve ayarı, saraciye işlemlerini tamamlayarak  protez ve ortezi amacına uygun oluşturması ve hastaya verdiği protez ve ortezin zarar vermemesi, uygulamada rehabilitasyon sürecinin de olduğunu bilmesi ve bu amaçla ekip elemanlarına geri dönüşü yapması gerekir. Meslek içi ve mesleklerarası saygı ve etik kurallara özen, her sağlık teknikerinin önem vereceği husustur.

Dikey Geçiş Olanakları:

Mezunlar Dikey Geçiş Sınavı ile Biyomedikal Mühendisliği, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarına dikey geçiş yapabilir.

Ortopedik Protez ve Ortez Ders İçerikleri

2017 – 2018 Ortopedik Protez ve Ortez Ders Kataloğu