Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Örgün ve Uzaktan)

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının amacı; tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derlenmesi, düzenlenmesi ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında ve tıbbi sekreterlik alanında ihtiyaç duyulan sağlık elemanı yetiştirmektir. DİPLOMA VE ÇALIŞMA ALANLARI Bu programdan mezun olanlar, sağlık kurum ve kuruluşlarında çeşitli bürolarda, arşivlerde dokümanların kaydedilmesi, sağlık kayıtlarının düzenli olarak saklanması ve hizmete sunulmasıyla ilgili işler yaparlar. Tıbbi Sekreter olarak çalışabilirler. Üniversite ve devlet hastanelerinde, özel hastane ve kliniklerde görev alırlar.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2015-2016 Ders Katoloğu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Uzaktan Eğitim 2015-2016 Ders Katoloğu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Örgün ve Uzaktan Eğitim) Ders Kataloğu