İlk ve Acil Yardım

Dünyada ve Türkiye’de ilk yardım ve acil sağlık hizmetlerine olan gereksinim gittikçe artmaktadır. Hizmetin sunumunda yaşanan köklü değişimler ülkemizde de hissedilmekte, acil tıp sistemi ve hizmetin verildiği acil servislerin giderek büyümesi söz konusu olmaktadır.

Acil Tıp, geniş ve ayırt edilmemiş fiziksel, davranışsal bozukluk yelpazesinden başlayıp her yaş grubundan hastaları etkileyen rahatsızlıklar ve yaralanmaların akut ve aciliyet gerektiren yönlerinin önlenmesi, tanısı ve sağaltımı için gereken bilgi ve beceriye dayalı bir hizmettir. Hasta başvurularındaki artış acil yardım sistemindeki gelişimin yanı sıra acil servislerin fiziki yapılarında da değişime ve yeni uluslararası standartlarda yapıların oluşmasına neden olmaktadır.

Acil servislerde multidisipliner hastalarla karşılaşılmakta ve disiplinler arası iletişim önemli yer tutmaktadır. Hastaların tedavi sürecinde zamana karşı yarış göz önünde bulundurularak disiplinler arası iletişimin etkin olması gerekmektedir. Verilen sağlık hizmetinin üst düzeyde olması çalışan sağlık ekibinin yeterliliği, tanı ve sağaltıma yönelik sağlıktaki teknolojileri bünyesinde barındırması, kendini sürekli güncelleyebilen akış-işleyiş sistemi oluşturabilmesi ve bu sisteme çalışanlarını ekip ruhu içerisinde adapte edebilmesiyle mümkündür.

Ankara Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü, 2015 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitimine devam etmektedir. Ankara Üniversitesi’nin Keçiören kampüsünde yer alan bölüme her yıl 30 öğrenci alınmaktadır. Bölümümüzde öğretim dili Türkçe olmakla birlikte yabancı dil olarak (Temel İngilizce) de okutulmaktadır. Mezun olunduğunda alınacak derece İlk ve Acil Yardım, Ön Lisans derecesidir. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınav ile öğrenci alınır. Program ilk ve acil yardım konularında tüm teorik ve pratik konuları kapsayarak mezunlarına olay yerinde, ambulansta ve acil servislerde hayat kurtarmaya veya sakatlıkları önlemeye yönelik müdahaleleri en uygun şekilde gerçekleştirebilecek paramedikleri topluma kazandırmaktır. Eğitim sonucunda paramedikler, ambulans ve içindeki acil müdahale yardımcılarını kullanarak defibrilasyon ve entübasyon gibi yaşam kurtarıcı, atelleme ve sabitleme gibi sakatlık önleyici girişimleri yapabileceklerdir. Programda teorik derslerin yanı sıra, Acil Tıp anabilim dalı öğretim üyeleri gözetiminde staj ve tam donanımlı ambulans içinde pratik uygulaması da verilecektir.

Ön lisans mezunu olanlar “Acil Yardım ve Afet Yönetimi”, “Hemşirelik” ve “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.

 Öğrencilerde aranan fiziksel özellikler:

Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları; program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Yüksekokulda eğitim sırasında yapılan staj uygulamaları ve süresi:

İlk ve Acil Yardım programının I. Sınıf yaz döneminde 30 iş günü ve II. Sınıf yaz döneminde de 30 iş günü zorunlu staj uygulaması yapılmaktadır.

Programı bitirenlerin unvanı ve çalışma alanları:

Bu program mezunları Sağlık Teknikeri ünvanı almaktadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 ambulans istasyonlarında, özel ambulans servislerinde, hava ve deniz ambulanslarında ve devlet veya özel sağlık kurumlarının acil servislerinde Acil Bakım Teknikeri olarak çalışabilmektedirler.

 

 

İlk ve Acil Yardım Ders Kataloğu

 

2017 – 2018 İlk ve Acil Yardım Ders Kataloğu