Ağız ve Diş Sağlığı

Diş hekimine klinik çalışmaları sırasında ve kliniğin işletilmesinde yardımcı eleman “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” olarak tanımlanır. Pek çok gelişmiş ülkede 1950’li yıllardan itibaren eğitimli olarak hizmet sunan bu meslek grubu, ülkemizde 6225 sayılı torba yasanın 06.04.2011 tarihinde kabul edilmesi ile resmi bir kimlik kazanmış ve eğitimli olma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu alanda çalışacak kalifiye ve diplomalı personelin eğitimini verecek programlara ihtiyaç vardır.

AMAÇ:

Ağız ve Diş Sağlığı Programı’ndan mezun olanlara “Ağız ve Diş Sağlığı Ön Lisans Diploması” ile “Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri” unvan ve yetkisi verilir. Bu programdan mezun olan öğrenciler diş hekiminin gözetiminde; diş hekimi muayenehanelerinde, özel veya kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, ağız ve diş sağlığı hastanelerinde, diş protez ve ortodonti laboratuarlarında veya diş sağlığı konusunda teknik donanım sağlayan firmalarda çalışabilirler. Bu programı açmamızdaki temel amaç; diş hekimlerine klinik çalışmaları sırasında yardımcı olabilecek, klinik içerisindeki laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, nitelikli ve teknik eleman yetiştirilmesini sağlamaktır.

VİZYON VE MİSYON:

Vizyonumuz; diş hekimi muayenehaneleri, özel veya kamuya ait ağız-diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri başta olmak üzere sektörde çalışabilecek donanımlı teknik ara eleman sorununu çözmeye yarayacak eğitim olanağı sağlamaktır. Böylelikle çağdaş iletişim becerileri ile donatılmış, tıbbi ve dental mesleki bilgileri özümsemiş, dental girişimler sırasında diş hekimini profesyonel olarak asiste edebilecek yetkin yardımcı personel yetiştirmek temel misyonumuzdur.

Ağız ve Diş Sağlığı Programı Ders İçerikleri

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Kataloğu