Protez-Ortez Laboratuvarı

Sorumlu Öğretim Elemanları
Prof. Dr. Serap ALSANCAK
Öğr. Gör. Yük.Müh. Haydar ALTINKAYNAK
Öğr. Gör. Dr. Senem GÜNER
Öğr. Gör. Uzm. Enver GÜVEN
Öğr. Gör.Yük. Müh. Ali Koray ÖZGÜN
Sorumlu Yardımcı Elemanlar
Nigar ÖZGÖNCÜ ( Sağlık Teknikeri )
—————————————————————————————————————————–

Protez teorik derslerinde, hastaların kullanabileceği yardımcı, destekleyici ve hareketsizliği sağlayıcı cihazların özellikleri, uygulamalı derslerde ise metal ve plastik türevi malzemelerden tabanlık, splint, mold, korse, yürüme ortezi gibi pek çok cihazın üretimi öğretilmektedir. Protez teorik derslerinde, öğrenciler, kaybedilmiş uzuvun anatomik ve fizyolojik değerlendirmesini göz önüne alarak kullanılabilecek protez tipini belirlemeyi öğrenirken, protez uygulama ve rehabilitasyonu derslerinde ise bu protezi bizzat üreterek hastaya uygulayabilmektedirler.  Verilen Kinezyoloji ve Biyomekanik dersleri ile de gerek ortez gerekse protezin profesyonelce üretimi, statik dinamik ayarlanmasının yanı sıra ve hastaya uygulanması gerçekleştirilmektedir.