Dergi Künye

 Ekran Alıntısı
SAHİBİ
Ankara Üniversitesi  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Adına
Yüksekokul Müdürü
Serap ALSANCAK
EDİTÖR
Serap ALSANCAK
EDİTÖR YARDIMCILARI
Gökhan AYTEKİN
Senem GÜNER
Buket ALTINOK
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Haydar ALTINKAYNAK
YAYIN KURULU
Serdar AKYAR
Neslihan ALKIŞ
Ahmet Derya AYSEV
Haydar GÖK
Hakan KUMBASAR
Gülbin ÖZÇELİKAY
Ali ÖZDEN
İlksen TURHANOĞLU
YAZIŞMA ADRESİ
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fatih Cad. 197/A
06290-Keçiören / ANKARA
Tel: 0312-3573242
Fax: 0312-3804868
e- posta: ashd@ankara.edu.tr
ISSN: 1303 – 3735
Dizgi, Düzenleme ve Basım
Ankara Üniversitesi Basımevi
Tandoğan-ANKARA
Tel: 0 312-215 90 01 -08
Yayın Türü
Yerel Süreli Yayın
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun yayın dili Türkçe ve İngilizce olan, yılda 2 defa yayınlanan, bilimsel ve hakemli bir dergisidir.
NOT: Ankara Üniversitesi Yönetim Kurulunun 08/03/2011 tarih, 951 toplantı sayısı ve 19382 karar sayısı ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan “Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi”nin Türkçe adının “Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi” ve İngilizce yayın adınında “Ankara Journal of Health Services” olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.