Editörden

Editörden
Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplum hizmetleri gibi temel görevleri olan üniversitelerimiz, uluslararası rekabet gücünü belirleyen başlıca unsurlardan biridir. Pek çok üniversitemizde yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, ülkemizde sağlık alanında personel gereksiniminin karşılanmasına katkıda bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumu ileri teknoloji, bilgi, deneyim ve ekip çalışması gerektirir. Yüksekokullarımız mezunları eğitimleri içerisinde kazandıkları bilgi ve deneyimleri ile kaliteli sağlık hizmetinin sunulmasında sağlık ekibinin içerisinde başarılı bir konuma sahiptir. Bu bilgi ve eğitimlerin yaşam boyu öğrenme sürecinde artırılmasına yardımcı olmak üzere bilimsel yayınların katkısı tartışılmaz. Bu amaçla 2000 yılından beri yılda 2 sayı olarak yayınlanmakta olan Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 2008 Haziran sayısından itibaren yeni editör ve hakem kurulu ile yayına hazırlanmaktadır.
Dergimizin öğrencilerimize olduğu kadar sağlık alanına da katkıda bulunacağına inancımız sonsuzdur. Bu çabamızın hayat bulmaya devam edebilmesi siz değerli akademisyenlerimizin dergimizde değerlendirilmek üzere gönderecekleri yayınları ile mümkündür. Değerli yayınlarınızı dergimizde yayınlanmak üzere bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Serap ALSANCAK
ASHD Editörü